Project: Orders

Via het menu Projecten > Projecten navigeer je naar de lijst met projecten. Klik op een project om de detailgegevens van dit project in te zien. Links wordt nu de smalle lijst met alle projecten getoond. Rechts worden de detailgegevens van het aangeklikte project getoond. 
De detailgegevens van een project worden weergegeven in diverse tabbladen.

Orders
In de module 'Facturatie' bepaalt een order welke gegevens er gefactureerd worden, hoe deze op de factuur komen te staan en welke factuurmomenten er zijn. Een factuur binnen Yoobi wordt altijd gegenereerd door middel van een order. Yoobi factureert dan ook geen projecten, maar alleen orders. Yoobi werkt met 3 verschillende soorten orders:

Een regie-, fixed-price en self-billing order zijn altijd aan een project gekoppeld. Een productorder is aan een relatie gekoppeld.

Nieuwe order
Klik in het tabblad 'Orders' op de rode + knop (6) om een nieuwe order toe te voegen. Let op:
 • Er kan maar 1 regie order aan een project toegevoegd worden
 • Er kan vanuit het tabblad 'Orders' geen product order toegevoegd worden. Dit omdat een product order niet aan een project maar aan een relatie gekoppeld is. 
Vanuit het tabblad 'Overzicht' klik je op het + icoon in de kaart 'Orders' om een nieuwe order toe te voegen.

Order verwijderen
Selecteer 1 of meerdere orders en kies voor de actie 'Verwijderen' (2)(4). Let op: Een order kan alleen verwijderd worden als er nog niet mee gefactureerd is. Het is wel mogelijk een order te sluiten.

Tabblad Orders
In het tabblad 'Orders' worden de orders weergegeven van dit project. 

Er zijn 2 weergaves mogelijk (5): De kaartweergave of de lijstweergave. Yoobi onthoudt jouw weergave instelling in ieder tabblad.

Kaartweergave:1. Kaart. Dubbelklik op de kaart om naar de detailgegevens van deze order te gaan.
2. Acties. Klik op het icoontje met de 3 puntjes en voer direct een actie uit voor deze order: sluiten of verwijderen.
3. Downloaden. Klik om het overzicht van de orders te downloaden als PFD- of Excelbestand.
4. Acties. Selecteer meerdere orders, klik op het icoontje met de 3 puntjes en voer direct een actie uit voor de geselecteerde orders: sluiten of verwijderen.
5. Weergave. Wissel van kaart- naar lijstweergave of andersom.
6. Nieuwe order. Klik op de rode + om een nieuwe order toe te voegen. Kies voor een order op fixed-price basis of op regie basis (alleen mogelijk als er nog geen regie order aanwezig is).
7. Filters. Stel filters in om te filteren in je orders.

Lijstweergave:1. Regel. Dubbelklik op de regel om naar de detailgegevens van deze order te gaan.
2. Beheer lijst. Klik op het moersleutelicoontje en bepaal zelf welke kolommen je in de lijst wilt en in welke volgorde.
3. Downloaden. Klik om het overzicht van de orders te downloaden als PFD- of Excelbestand.
4. Acties. Selecteer een of meerdere orders (regels), klik op het icoontje met de 3 puntjes en voer direct een actie uit voor de geselecteerde orders: sluiten of verwijderen.
5. Weergave. Wissel van kaart- naar lijstweergave of andersom.
6. Nieuwe order. Klik op de rode + om een nieuwe order toe te voegen. Kies voor een order op fixed-price basis of op regie basis (alleen mogelijk als er nog geen regie order aanwezig is).
7. Filters. Stel filters in om te filteren in je orders.

Knop Projectinstellingen
De knop 'Projectinstellingen' is in ieder tabblad rechts bovenin zichtbaar. 

 • In de projectinstellingen vind je alle projectinstellingen terug die je ook via de gegevensblokken in kunt stellen. Ze zijn gegroepeerd in diverse tabbladen (afhankelijk van welke modules je hebt in Yoobi)


Knop Acties
De knop 'Acties' is ook in ieder tabblad rechts bovenin zichtbaar. 

 • Met de knop Acties kan je het project sluiten, dupliceren of verwijderen. Verwijderen kan alleen als er nog geen registraties en/of orders zijn toegevoegd.
 • Bij de knop Acties wordt de gekoppelde relatie weergegeven. Klik op de relatie om direct naar de detailgegevens van deze relatie te navigeren.

Meer informatie:

project:projectDetail:8
 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  14-02-2023
 • Tag:
 • Door:
  Mercedes Roeland Gonzalez-Pos
 • Supporttag:
  project:projectDetail:8