Privacy statement

Privacy Statement Yoobi

Yoobi verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren je hierover graag duidelijk en transparant. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Yoobi

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest je wat wij deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en adres.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze clouddienst Yoobi.

Van wie verwerkt Yoobi persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 1. klanten en hun vertegenwoordigers; 
 2. mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 3. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als jouw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent je verplicht om jouw medewerkers hierover te informeren. je kunt dit privacy statement aan hen geven. jouw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Yoobi verwerkt persoonsgegevens.

Doet, deed of gaat je zakendoen met Yoobi? Dan is Yoobi verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in dat kader plaatsvindt.

Waarvoor verwerkt Yoobi persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met je te kunnen aangaan
  Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, voor bv: facturatie, administratie of voor de inrichting van Yoobi.
 2. Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren
  Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.
 3. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
  Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.
 4. Om in te kunnen loggen bij onze clouddienst Yoobi
 5. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Yoobi. Bijvoorbeeld om je gericht advertenties te kunnen tonen, je te informeren over een nieuwe module of update van bestaande functionaliteit, dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen.

Wilt je niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt je dit aangeven bij Yoobi. je kunt hiervoor mailen naar support@yoobi.nl of bel met
+31(0)181 - 69 76 70.

Verwerkt Yoobi ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Met onze verlofmodule kunnen ziekte-uren worden bijgehouden.

Maakt Yoobi gebruik van Cookies?

Yoobi maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op jouw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan een website. In het Cookie Statement van Yoobi, dat je onder meer kunt terugvinden op onze website leest je alles over het gebruik van cookies door Yoobi.

Speciale toegang Yoobi App en Yoobi CRM

Voor gebruik van de Yoobi CRM Add-On voor Microsoft Outlook of Google Gmail is toegang nodig tot je mailbox. Yoobi leest, namens jou, gebruikmakend van je eigen inloggegegevens via beveiligde protocollen, e-mails en emailadressen van contactpersonen om deze op jouw verzoek toe te voegen aan Yoobi CRM. De Yoobi App wordt geinstalleerd op je mobiele apparaat, iOS of Android, en heeft toegang tot je contactenlijst voor de synchronisatie van, je, contact-personen uit Yoobi CRM.  Voor het gebruik van Dropbox, Onedrive en Google drive met Yoobi is toegang noodzakelijk tot deze cloud software. Hier wordt gebruik gemaakt van beveiligde protocollen en namens jou, gebruikmakend van je inloggegevens, bestanden op jouw verzoek in Yoobi CRM geplaatst.

Hoe gaat Yoobi met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Yoobi kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen met jouw goedkeuring.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden voor Yoobi bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Yoobi gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens

Kan ik zien welke persoonsgegevens Yoobi van mij verwerkt?

Ja, je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over je zijn verwerkt bij Yoobi, door een e-mail te sturen naar support@yoobi.nl.

Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Yoobi door een e-mail te sturen naar support@yoobi.nl.

Kan Yoobi dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor je van belang zijn, dan attenderen wij je daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. Of door de wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar te maken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Yoobi, kunt je terecht bij een van onze medewerkers. Op telefoonnummer 0181 – 69 76 70 of door een e-mail te sturen naar info@yoobi.nl.