• Yoobi hotfix 2.6.2 is live
  23 september 2021
  Deze week meer overzicht bij de projecten, handiger sorteren van vrije velden en verschillende API uitbreidingen.
  More overview of the projects this week, more convenient sorting of free fields and various API extensions.
  Mehr Übersicht über die Projekte in dieser Woche, bequemere Sortierung der freien Felder und diverse API-Erweiterungen.
  Plus d'aperçu des projets cette semaine, un tri plus pratique des champs libres et diverses extensions d'API.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.6.1 is live
  16 september 2021
  Deze week verschillende visuele verbeteringen voor verlof en actielijsten. Ook hebben we gezorgd dat uren schrijven en opslaan in de weektimeseheet soepeler verloopt. Plus verschillende bugfixes.
  Several visual improvements for leave and to-do lists this week. We have also ensured that writing and saving hours in the weekly timesheet runs more smoothly. Plus various bug fixes.
  Mehrere visuelle Verbesserungen für Urlaubs- und To-do-Listen in dieser Woche. Wir haben auch dafür gesorgt, dass das Schreiben und Speichern von Stunden in der wöchentlichen Arbeitszeittabelle reibungsloser abläuft. Dazu diverse Bugfixes.
  Plusieurs améliorations visuelles pour les listes de congés et de tâches cette semaine. Nous avons également veillé à ce que l'écriture et la sauvegarde des heures dans la feuille de temps hebdomadaire se déroulent plus facilement. Plus diverses corrections de bugs.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software. Yoobi biedt geen telefonische support. Indien nodig bellen wij.

Naar support ›