• Yoobi hotfix 2.14.2 is live
  31 maart 2023
  We hebben deze week enkele verbeterigen voor de offertes doorgevoerd en bovendien enige bugs verholpen.  
  This week we made some improvements to the quotes and also fixed some bugs. 
  Diese Woche haben wir einige Verbesserungen an den Zitaten vorgenommen und auch einige Fehler behoben. 
  Cette semaine, nous avons apporté quelques améliorations aux devis et corrigé quelques bugs.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
 • SAML login werkt tijdelijk niet meer (opgelost) | SAML login temporarily stopped working (Solved)
  27 maart 2023
  NL: Afgelopen vrijdag is ons platform gemigreerd naar nieuwe servers. Ondanks alle voorbereidingen en tests zijn er twee lopende meldingen.   EN: Last Friday our platform was migrated to new servers. Despite all preparations and tests, there are two ongoing reports.    DE: Letzten Freitag wurde unsere Plattform auf neue Server migriert. Trotz aller Vorbereitungen und Tests gibt es zwei laufende Berichte.   FR: Vendredi dernier, notre plateforme a été migrée vers de nouveaux serveurs. Malgré tous les préparatifs et les tests, il y a deux rapports en cours.  
    Vincent Egt   opgelost
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software. Yoobi biedt geen telefonische support. Indien nodig bellen wij.

Naar support ›