• Yoobi hotfix 2.4.6 is live
  18 september 2020
  - Er is weer veel nòg beter geworden in Yoobi deze week; onkostenregistratie kan sneller, de Outlook add-in is op verschillende punten verbeterd, een verlofrapport gaat meer informatie tonen en verder zijn er verschillende bugs verholpen.
  - Much has gotten even better in Yoobi this week; expense registration can be faster, the Outlook add-in has been improved on several points, a vacation report will show more information and several bugs have also been fixed.
  - In Yoobi ist diese Woche noch viel besser geworden; Die Kostenregistrierung kann schneller sein, das Outlook-Add-In wurde in mehreren Punkten verbessert, ein Urlaubsbericht enthält weitere Informationen und mehrere Fehler wurden ebenfalls behoben.
  - Beaucoup de choses se sont améliorées à Yoobi cette semaine; l'enregistrement des dépenses peut être plus rapide, le complément Outlook a été amélioré sur plusieurs points, un rapport de vacances affichera plus d'informations et plusieurs bugs ont également été corrigés.
   
    open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.4.5 is live
  11 september 2020
  - Verschillende verbeteringen voor projecten en CRM, waardoor onder andere het aanmaken van projecten, relaties en nog sneller en beter gaat.
  - Various improvements for projects and CRM, which, among other things, make the creation of projects, relationships and even faster and better.
  - Verschiedene Verbesserungen für Projekte und CRM, die unter anderem die Erstellung von Projekten, Beziehungen und noch schneller und besser machen.
  - Diverses améliorations pour les projets et le CRM, qui, entre autres, rendent la création de projets, de relations et encore plus rapide et meilleure.
   
    open, hotfix
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software. Yoobi biedt geen telefonische support. Indien nodig bellen wij.

Naar support ›