• Yoobi hotfix 2.1.17 is live
  10 januari 2020
  - Onder andere verbeteringen voor verlof en feestdagen, bugfixes voor factureren en API
  - Among other things, improvements for leave and holidays, bug fixes for invoicing and API
  - Unter anderem Verbesserungen für Urlaub und Feiertage, Fehlerbehebungen für Rechnungsstellung und API
  - Entre autres choses, améliorations pour les congés et les jours fériés, corrections de bugs pour la facturation et l'API
   
    open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.1.16 is live
  19 december 2019
  - Bugfixes voor offertes en facturen 
  - Bug fixes for quotes and invoices
  - Fehlerbehebungen für Angebote und Rechnungen
  - Correction de bugs pour les devis et les factures
   
    open, hotfix
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software.

Naar support ›