• Yoobi hotfix 2.5.10 is live
  15 januari 2021
  - Vanaf nu kun je onder andere filters in Yoobi nog efficiënter inzetten, verlof gedetailleerder aanvragen en eenvoudiger werken met Accountview en Yuki. Bovendien hebben we nog verschillende andere verbeteringen en bugfixes doorgevoerd!
  - From now on you can use filters in Yoobi even more efficiently, request leave in more detail and work more easily with Accountview and Yuki. Plus, we've made several other improvements and bug fixes!
  - Von nun an können Sie Filter in Yoobi noch effizienter nutzen, Urlaub detaillierter anfordern und einfacher mit Accountview und Yuki arbeiten. Außerdem haben wir einige weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen vorgenommen!
  - À partir de maintenant, vous pouvez utiliser les filtres dans Yoobi encore plus efficacement, demander un congé plus en détail et travailler plus facilement avec Accountview et Yuki. De plus, nous avons apporté plusieurs autres améliorations et corrections de bogues!
   
    open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.5.9 is live
  8 januari 2021
  - We hebben verbeteringen doorgevoerd die ervoor zorgen dat de timesheets sneller (en zonder problemen) worden opgeslagen. Bovendien hebben we een aantal bugs (m.b.t. koppelingen en CRM) gefixed.
  - We have made improvements that ensure that timesheets are saved faster (and without problems). In addition, we have fixed a number of bugs (related to links and CRM).
  - Wir haben Verbesserungen vorgenommen, die sicherstellen, dass Arbeitszeittabellen schneller (und ohne Probleme) gespeichert werden. Darüber hinaus haben wir eine Reihe von Fehlern behoben (im Zusammenhang mit Links und CRM).
  - Nous avons apporté des améliorations qui garantissent que les feuilles de temps sont enregistrées plus rapidement (et sans problème). De plus, nous avons corrigé un certain nombre de bugs (liés aux liens et au CRM).
   
    open, hotfix

Er zijn 174 object(en) gelabeld met het trefwoord "open".(Normal)

.

Weergeven: 1 - 10 van 174

Weergeven: 1 - 10 van 174