• Yoobi hotfix 2.14.9 is live
  26 mei 2023
  Deze week meer mogelijkheden voor gegroepeerd versturen e-mails, nu voor extern accorderen. En: geef met een instelling aan of gebruikers in de app uren kunnen registreren. 
  This week more options for grouped emails, now for external approval. And: indicate with a setting whether users can register hours in the app. 
  Diese Woche mehr Optionen für gruppierte E-Mails, jetzt für externe Genehmigung. Und: Geben Sie mit einer Einstellung an, ob Nutzer Stunden in der App erfassen können.  
  Cette semaine, plus d'options pour les e-mails groupés, maintenant pour approbation externe. Et : indiquez avec un paramètre si les utilisateurs peuvent enregistrer des heures dans l'application.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
We hebben niets gevonden. Sluit dit scherm en open het opnieuw.
Kom je er niet uit dien dan een support aanvraag in.Support melding