• Yoobi hotfix 2.4.11 is live
  23 oktober 2020
  - Bugfixes voor onder andere orders, facturatie en exporteren projectlijsten. Verder is de import van medewerkers completer en financieel inzicht helderder.
  - Bug fixes for, among other things, orders, invoicing and exporting project lists. Furthermore, the import of employees is more complete and financial insight is clearer.
  - Fehlerbehebungen für Auftrags-, Fakturierungs- und Exportprojektlisten. Darüber hinaus ist der Import von Mitarbeitern vollständiger und die finanziellen Einsichten sind klarer.
  - Correction de bugs pour, entre autres, les commandes, la facturation et l'exportation des listes de projets. De plus, l'importation d'employés est plus complète et les informations financières sont plus claires.
   
    open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.4.10 is live
  16 oktober 2020
  - Veel nieuwe mogelijkheden met de Yoobi API, extra makkelijk zoeken in onkostenlijsten, meer / beter budget inzicht en diverse andere verbeteringen en bugfixes.
  - Many new possibilities with the Yoobi API, extra easy search in expense lists, more / better budget insight and various other improvements and bug fixes.
  - Viele neue Möglichkeiten mit der Yoobi-API, besonders einfache Suche in Spesenlisten, mehr / bessere Budgetinformationen und verschiedene andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
  - De nombreuses nouvelles possibilités avec l'API Yoobi, une recherche très facile dans les listes de dépenses, une meilleure / meilleure compréhension du budget et diverses autres améliorations et corrections de bogues.
   
    open, hotfix

Er zijn 191 object(en) gelabeld met het trefwoord "hotfix".(Normal)

Weergeven: 1 - 10 van 191

Weergeven: 1 - 10 van 191