• Yoobi hotfix 2.12.4 is live
  30 september 2022
  Deze week hebben we verschillende verbeteringen voor verkopen en offertes doorgevoerd. Bovendien zijn er enkele bugfixes geïmplementeerd.
  This week we made several improvements to sales and quotes. In addition, some bug fixes have been implemented.
  Diese Woche haben wir mehrere Verbesserungen an Verkäufen und Angeboten vorgenommen. Außerdem wurden einige Fehlerbehebungen implementiert.
  Cette semaine, nous avons apporté plusieurs améliorations aux ventes et aux devis. De plus, certaines corrections de bugs ont été implémentées.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.13.3 is live
  23 september 2022
  Vanaf deze week is het mogelijk vanuit Twinfield via een link naar facturen in Yoobi te navigeren (HTML- of PDF-versie). Verder verbeteringen voor onder meer de Nmbrs-koppeling, CRM-Verkopen en offerte-templates.
  As of this week, it is possible to navigate from Twinfield to invoices in Yoobi via a link (HTML or PDF version). Further improvements for, among other things, the Nmbrs link, CRM Sales and quotation templates.
  Seit dieser Woche ist es möglich, über einen Link (HTML- oder PDF-Version) von Twinfield zu Rechnungen in Yoobi zu navigieren. Weitere Verbesserungen unter anderem für die Nmbrs-Anbindung, CRM Sales und Angebotsvorlagen.
  Depuis cette semaine, il est possible de naviguer de Twinfield aux factures dans Yoobi via un lien (version HTML ou PDF). Améliorations supplémentaires pour, entre autres, le lien Nmbrs, CRM Sales et les modèles de devis.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
We hebben niets gevonden. Sluit dit scherm en open het opnieuw.
Kom je er niet uit dien dan een support aanvraag in.Support melding