Afdelingen: Lijst

Lijst met afdelingen
Navigeer op 2 manieren naar de lijst met afdelingen:

 1. Ga naar het dashboard Personeel > Klik op de 3 puntjes in het menublok 'Medewerkers' > Kies Afdelingen
 2. Ga naar Beheer > Afdelingen

De lijst kan op 2 verschillende manieren weergegeven worden; in een 'smalle' en een 'brede' lijst.
Klik hier voor meer informatie over beide weergaves.

 Wissel van lijst weergave door deze knop in je Yoobi scherm te gebruiken. 

Afdelingen in Yoobi
Afdelingen binnen Yoobi worden gebruikt om medewerkers en projecten te koppelen aan een afdelingsnaam. Vervolgens worden er binnen de rollenstructuur op afdelingsniveau rechten toegekend of geblokkeerd.

Indeling op afdeling wordt gebruikt om afdelingen te vergelijken, projecten afdelingsspecifiek te maken en personeel logisch in te delen.

Koppel een een medewerker als afdelingsmanager aan een afdeling en geef de medewerker hiermee de rechten om bijvoorbeeld alleen de timesheets van medewerkers binnen deze afdeling te accorderen.

Tijdens de import van medewerkers worden benoemde afdelingen die niet in Yoobi bestaan direct aangemaakt als je deze invult in de kolom ‘Afdeling’.

Indien je gebruik maakt van de bulkmutatie ‘Overwerk toewijzen is het mogelijk om overuren per afdeling aan de medewerkers toe te kennen.

Let op: Een medewerker kan slechts aan 1 afdeling gekoppeld zijn


Factureren vanuit meerdere afdelingen (module facturatie)
Afdelingen kunnen ook dienen als fictief bedrijf zodat er vanuit Yoobi voor meerdere juridische entiteiten gefactureerd kan worden. Dit vereist specifieke factuurschema’s en factuurinstellingen. Per afdeling (of B.V.) maak je dan gebruik van een eigen factuurschema met een eigen factuurnummering (masker).
Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe afdeling toevoegen
Klik op de rode + knop om een nieuwe afdeling toe te voegen. Er start een kleine wizard met 5 stappen. Klik hier voor meer informatie.

Bestaande afdeling wijzigen
Dubbelklik in het overzicht op een bestaande afdeling om deze te wijzigen. Klik hier voor meer informatie.


department:index
 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
  Iris Keim
 • Bijgewerkt op:
  13-09-2023
 • Tag:
 • Door:
  Annehil van Rutten
 • Supporttag:
  department:index