Afdeling: Detailgegevens

Klik in de lijst van afdelingen op een afdeling om te detailgegevens van een afdeling in te zien en eventueel te wijzigen. Links wordt nu de smalle lijst met alle afdelingen getoond. Rechts worden de detailgegevens van de geselecteerde afdeling getoond. 

Lijst met afdelingen
Navigeer op 2 manieren naar de lijst met afdelingen:

 1. Ga naar het dashboard Personeel > Klik op de 3 puntjes in het menublok 'Medewerkers' > Kies Afdelingen
 2. Ga naar Beheer > Afdelingen

De lijst kan op 2 verschillende manieren weergegeven worden; in een 'smalle' en een 'brede' lijst. Klik hier voor meer informatie over beide weergaves.

Nieuwe afdeling toevoegen
Klik op de rode + knop om een nieuwe afdeling toe te voegen. Er start een kleine wizard met 5 stappen. Klik hier voor meer informatie.

Detailgegevens afdeling
De detailgegevens van een afdeling worden in 6 tabbladen weergegeven:

1. Tabblad Overzicht. Overzicht van de gegevens van de afdeling. Koppel hier de afdelingsmanager, projecten en/of medewerkers.

2. Tabblad Afdelinggegevens. Wijzig hier de naam van de afdeling of voeg een afdelingscode en/of notitie toe.

3. Tabblad Instellingen. Stel hier de uitzonderingen op de standaard instellingen in. De standaard instellingen (via Beheer > Instellingen) worden hiermee overschreven. Klik hier voor meer informatie over de standaard instellingen of bekijk de informatie onder de i-icoontjes.
Als je vanuit meerdere afdelingen gaat factureren stel je hier financiële instellingen zoals standaard factuurschema of factuurnummer in. Klik hier voor meer informatie.

4. Tabblad Medewerkers. Koppel of ontkoppel hier medewerkers.

 • Koppelen: Klik op 'Koppel medewerkers', selecteer de gewenste medewerkers en klik op 'Koppel medewerkers'
 • Ontkoppelen: Selecteer medewerkers uit de lijst en klik rechtsboven op de knop 'Ontkoppel medewerkers' 

Let op: Een medewerker kan niet aan meerdere afdelingen gekoppeld zijn.

Let op: In de lijst met de te koppelen medewerkers staan alle medewerkers, ook de medewerkers die al aan een andere afdeling gekoppeld zijn. Selecteer je hier een medewerker die al aan een afdeling gekoppeld is, dan ontkoppel je automatisch de medewerker uit zijn/haar vorige afdeling en voeg je de medewerker aan de huidige afdeling.


5. Tabblad Project. Koppel of ontkoppel hier projecten aan de afdeling. Let op: Hier geldt precies hetzelfde als voor het koppelen en ontkoppelen van medewerkers zoals hierboven beschreven. 

6. Tabblad E-mail footer. Stel hier indien gewenst een afdelingsspecifieke e-mail footer in. Vul je hier niets in dan houdt Yoobi de standaard e-mail footer aan.


Afdelingsmanager
Koppel een afdelingsmanager aan een afdeling zodat deze bijvoorbeeld de uren, verlof of onkostendeclaraties kan goedkeuren. In het tabblad 'Overzicht' worden de aanwezige afdelingsrollen getoond. Klik op het + icoon om een medewerker in de betreffende rol aan een afdeling te koppelen. 
De afdelingsmanager is een standaard 'Afdelingsrol' in Yoobi. Het is mogelijk de rechten binnen deze rol te wijzigen. Ook is het mogelijk je eigen afdelingsrollen aan te maken en hierin de rechten in te stellen. Klik hier voor meer informatie over rollen in Yoobi. 

Afdeling of groepen
Bedenk goed waarom je gebruik wilt maken van afdelingen. Het is namelijk ook mogelijk om groepen van medewerkers samen te stellen. Een medewerker kan aan meerdere groepen gekoppeld zijn. Groepen zijn makkelijk om in 1 keer bijvoorbeeld registratierechten of tarieven toe te kennen aan een groep medewerkers. 
Neem voor advies hierover contact met ons op via een support melding.


department:detail
 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  14-07-2022
 • Tag:
 • Door:
  Mercedes Roeland Gonzalez-Pos
 • Supporttag:
  department:detail