Project: Detailgegevens

Projecten zijn binnen Yoobi de dragers waar alle informatie op wordt geregistreerd. Een project krijgt één of meerdere activiteiten onder zich en wordt gekoppeld aan een klant, een afdeling en/of aan één of meerdere medewerkers. Een activiteit bestaat uit een naam en een registratie type. Dat registratie type bepaalt wat voor waarde er op die activiteit kan worden geregistreerd (uren, bedrag of aantal).

Via het menu Projecten > Projecten navigeer je naar de lijst van alle projecten. Klik op een project. Links wordt nu de smalle lijst met alle projecten getoond. Rechts worden de detailgegevens van het aangeklikte project getoond. 

Detailgegevens van een project
De detailgegevens van een project worden weergegeven in diverse tabbladen. Welke tabbladen zichtbaar zijn, is afhankelijk van de modules die in Yoobi zijn afgenomen en de rechten die jij hebt in Yoobi.

Klik hieronder op de link voor meer informatie over het gewenste tabblad:

Tabblad Overzicht
Tabblad Inzicht
Tabblad Registratierechten
Tabblad Activiteiten
Tabblad Deelprojecten
Tabblad Budget
Tabblad Tarieven
Tabblad Facturen
Tabblad Orders
Tabblad Taken
Tabblad Documenten
Tabblad Bijlagen

 

Tip: Wil je de detailgegevens weergeven in een volledig scherm, klik dan op deze knop  links boven in je detail scherm. De smalle lijst is nu niet meer zichtbaar. Klik op de knop  om de smalle lijst weer te tonen.


Knop Projectinstellingen
In ieder tabblad is de knop 'Projectinstellingen' zichtbaar. Klik op de knop en stel hier de projectinstellingen in. Deze instellingen zijn ook instelbaar via de gegevensblokken in de tabbladen 'Overzicht' en 'Inzicht'.

Knop Acties
Ook de knop 'Acties' is in ieder tabblad zichtbaar. Klik op de knop en voer de volgende acties uit:

 • Project openen. Heropen een gesloten project.
 • Project sluiten. Indien er niet meer geregistreerd wordt op een project (en alle factureren zijn gefactureerd) sluit dan het project. De gegevens blijven bewaard maar dit project is niet langer zichtbaar in de lijst met actieve projecten. Dit houdt de lijst overzichtelijk.
 • Project dupliceren. Dupliceer een project. bepaal welke gegevens je mee wilt dupliceren (activiteiten, registratierechten, budget, orders, enz), geef een naam voor het project en koppel eventueel een klant. Gebruik je vaak dezelfde projectstructuur met dezelfde activiteiten dan is het handig om één of meerdere projectsjablonen aan te maken. Deze kun je dan steeds dupliceren bij het aanmaken van een nieuw project.
 • Project verwijderen. Het is alleen mogelijk een project te verwijderen als er nog geen registraties zijn. Zijn er wel registraties, maar je wilt niet meer gebruik maken van dit project, sluit dan het project met de actie 'Project sluiten'.


Nieuw project toevoegen
Klik op de rode + knop in de lijst om een nieuw project toe te voegen. Klik voor het 'Stappenplan project aanmaken'. 

Overige projectinformatie
Klik voor meer informatie over deelprojecten, sjabloonprojectenprojectrollen en workflows

 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  16-02-2023
 • Tag:
 • Door:
  Iris Keim
 • Supporttag: