Medewerker: Detailgegevens

Via het menu Personeel > Medewerkers navigeer je naar de lijst van alle medewerkers. Klik op een medewerker. Links wordt nu de smalle lijst met alle medewerkers getoond. Rechts worden de detailgegevens van de aangeklikte medewerker getoond. 

Detailgegevens van een medewerker
De detailgegevens van een medewerker worden weergegeven in diverse tabbladen. Welke tabbladen zichtbaar zijn, is afhankelijk van de modules die in Yoobi zijn afgenomen en de rechten die jij hebt in Yoobi.

Klik hieronder op de link voor meer informatie over het gewenste tabblad:

Tabblad Overzicht
Tabblad Instellingen
Tabblad Contracten
Tabblad Verlof
Tabblad Taken
Tabblad Projecten
Tabblad Documenten
Tabblad Bijlagen

 

Tip: Wil je de detailgegevens weergeven in een volledig scherm, klik dan op deze knop  links boven in je detail scherm. De smalle lijst is nu niet meer zichtbaar. Klik op de knop  om de smalle lijst weer te tonen.

Knop Medewerker instellingen
In ieder tabblad is de knop 'Medewerker instellingen' zichtbaar. Klik op de knop en stel hier de medewerker instellingen in. Deze instellingen zijn ook instelbaar via de gegevensblokken in het tabblad 'Overzicht'.

Knop Acties
Ook de knop 'Acties' is in ieder tabblad zichtbaar. Klik op de knop en voer de volgende acties uit:

 • Open timesheet. Navigeer direct naar de timesheet van deze medewerker (alternatief: Mijn Yoobi > Mijn uren. Klik op de knop met de 2 poppetjes en selecteer een andere medewerker).
 • Mail nieuw wachtwoord invoeren. Verstuur een link naar de medewerker zodat deze een nieuw wachtwoord kan invoeren.
 • Deactiveren. Als een medewerker niet langer meer werkzaam is in de organisatie deactiveer je de medewerker. De status van zowel het medewerker account als het gebruikersaccount wordt dan inactief. De medewerker telt nu niet meer mee in het totale aantal actieve gebruikersaccounts (er kan nu binnen de licentie een nieuwe medewerker toegevoegd worden). De gegevens van de medewerker blijven echter wel bewaard.
 • Activeren. Als een medewerker gedeactiveerd is en dus de status 'Inactief' heeft, dan is de knop 'Activeren' beschikbaar. Klik hierop om de medewerker weer te activeren, de status wordt dan weer 'Actief'. Bijvoorbeeld als een medewerker eerder uit dienst is gegaan en weer in dienst komt.
  Let op: Dit kan alleen als er nog ruimte in de licentie is. Indien dit niet het geval is, bestel dan licenties bij.
 • Geschiedenis. Bekijk de wijzigingen met betrekking tot het medewerkers account. Filter op diverse onderwerpen zoals medewerker gegevens of verlofrecht aanpassingen. Getoond wordt de gebruiker welke de wijziging heeft uitgevoerd, wanneer de wijziging heeft plaatsgevonden, hoe laat en wat er gewijzigd is.
 •  Verwijderen. Het is mogelijk, maar het is zeker NIET aan te raden om een medewerker te verwijderen. Hiermee verdwijnt de historie van deze medewerker. Deactiveer het account zoals hierboven beschreven.

Extra rode knop naast de knop 'Acties
In bepaalde gevallen verschijnt er naast de knop acties één van de volgende knoppen (in het rood):
Mail activeer link. Verschijnt zodra je een nieuwe medewerker aangemaakt hebt. Verstuur hiermee een e-mail naar de medewerker zodat hij/zij het gebruikersaccount kan activeren en een wachtwoord kan instellen. 
Deblokkeren. Indien een Medewerker geblokkeerd is (bijvoorbeeld omdat hij/zij 60 dagen of 3x een onjuist wachtwoord heeft ingevuld) deblokkeer je deze via deze knop. De medewerker krijgt hierdoor weer de status actief.

Nieuwe medewerker toevoegen
Klik op de rode + knop in de lijst om een nieuwe medewerker toe te voegen. Klik voor het 'Stappenplan nieuwe medewerker toevoegen'. 

 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  31-10-2023
 • Tag:
 • Door:
  Iris Keim
 • Supporttag: