Tarieven in Yoobi

Het invoeren van tarief afspraken kan alleen met de modules 'Tarieven' of 'Facturatie'.

In Yoobi kunnen tarieven op meerdere plekken ingevoerd worden. Yoobi houdt hierbij een volgorde aan. Hoe gedetailleerder je het tarief vastlegt, dan is dat het tarief wat Yoobi zal aanhouden in rapporten, in het budget en bij het factureren. Is er bijvoorbeeld zowel een tarief bij de klant als bij de medewerker ingesteld, dan houdt Yoobi het tarief aan wat ingesteld is bij de medewerker.

Tarief vastleggen in Yoobi

Tarieven zijn op 5 plekken vast te leggen in Yoobi:

 1. Tarief per relatie (via CRM > Relaties > Dubbelklik op de relatie > Knop 'Financiële instellingen' of gegevensblokje 'Huidig tarief')
 2. Tarief per functiegroep (via Personeel > Klik op de 3 puntjes in het blok 'Personeel' en kies functiegroep > Dubbelklik op de functiegroep > Tabblad ‘Overzicht’)
 3. Tarief per medewerker (via Personeel > Medewerkers > Dubbelklik op de medewerker > Tabblad ‘Medewerker gegevens’)
 4. Tarief per project (via Projecten > Dubbelklik op het project > Tabblad ‘Tarieven’)
 5. Tarief per standaard activiteit (via Beheer > Systeemvoorkeuren > Standaard activiteiten)
   

Volgorde tarief

Het tarief waar Yoobi mee rekent in een rapport, budget en/of factuur wordt bepaald door onderstaande volgorde. Een hogere volgorde overschrijft alle voorgaande. Hoe gedetailleerder een tarief is vastgelegd, hoe hoger de volgorde (9). Dus is er zowel een tarief bij de klant als bij de medewerker ingesteld, dan gebruikt Yoobi het tarief wat ingesteld is bij de medewerker.

 1. Klant (laagst)
 2. Functiegroep
 3. Medewerker
 4. Project
 5. Project functiegroep
 6. Project medewerker
 7. Project activiteit
 8. Project activiteit functiegroep
 9. Project activiteit medewerker (hoogst)


Tarief periode

 • Door een begin- en einddatum in te stellen is het tarief alleen van toepassing tijdens de ingestelde periode.
 • Door alleen een begindatum in te stellen geldt het tarief vanaf de ingestelde begindatum.
 • Zonder begin- en einddatum geldt het tarief de gehele periode.
Wil je bijvoorbeeld per jaar een ander tarief instellen, zorg dat bijvoorbeeld het tarief voor 2020 een einddatum heeft van 31-12-2020 en maak dan een nieuw tarief voor 2021 aan met een begindatum van 01-01-2021.
 

Let op: Er kunnen niet 2 tarieven in eenzelfde periode actief zijn.

 
Uitzonderingen projecttarief: Tarief per functiegroep, medewerker en/of activiteit

Binnen het project tarief (4) is het mogelijk om uitzonderingen in te stellen (5 t/m 7) per functiegroep, medewerker en activiteit. En per activiteit kun je zelf ook nog een uitzondering instellen (8 en 9) op functiegroep of medewerker. Hoe gedetailleerder je het tarief vastlegt (9), dan is dat het tarief wat Yoobi zal aanhouden in rapporten, in het budget en bij het factureren. 
 

Klik hier voor meer uitleg over het instellen van een projecttarief en hoe je binnen dit tarief uitzonderingen kan maken voor een activiteit, medewerker of functiegroep.
 

  Overige informatie

  • Via de bulkmutatie ‘Medewerker tarieven’ wijzig je gemakkelijk tarieven en periodes van meerdere medewerkers tegelijk.
  • Importeer tarieven vanuit een excel bestand in Yoobi. Ga naar Beheer > Import.
  • Voeg een financieel budget toe aan je project op basis van tarieven. Dit budget rekent met zowel het aantal uren als het gekoppelde tarief. Ga naar Projecten > Dubbelklik op het project > Tabblad Budget.
  • Gepubliceerd op:
  • Gemaakt door:
   Iris Keim
  • Bijgewerkt op:
   01-03-2024
  • Tag:
  • Door:
   Annehil van Rutten
  • Supporttag: