• 23 januari 2020   Iris Keim   blog
 • Yoobi hotfix 2.1.17 is live
  10 januari 2020
  - Onder andere verbeteringen voor verlof en feestdagen, bugfixes voor factureren en API
  - Among other things, improvements for leave and holidays, bug fixes for invoicing and API
  - Unter anderem Verbesserungen für Urlaub und Feiertage, Fehlerbehebungen für Rechnungsstellung und API
  - Entre autres choses, améliorations pour les congés et les jours fériés, corrections de bugs pour la facturation et l'API
   
    open, hotfix

Er zijn 2 object(en) gelabeld met het trefwoord "storing".(Normal)

Weergeven: 1 - 2 van 2

Weergeven: 1 - 2 van 2