Declarabiliteit medewerkers

Om inzicht te krijgen in de declarabiliteit van de medewerkers gebruik je het rapport 'Declarabiliteit medewerkers'. 
Ga naar Rapporten > Medewerkers > Declarabiliteit medewerkers. Dit rapport is alleen beschikbaar voor Yoobi beheerders of managers.

Trefwoorden
Dit rapport is gebaseerd op project en/of activiteiten die gekoppeld zijn aan de volgende trefwoorden: 'Afwezig', 'Niet declarabel' en 'Declarabel'. Per periode de declarabiliteit berekend per medewerker.
Berekening: Percentage declarabel = (declarabel / (declarabel + niet declarabel)) * 100 Berekening: Percentage contract = (declarabel / (contract - afwezig)) * 100.

Let op: Alleen medewerkers met een actief contract in de geselecteerde periode worden getoond.


Afwezig: Het trefwoord 'Afwezig' wordt gebruikt voor verlof/ziek activiteiten
Niet declarabel: Het trefwoord 'Niet declarabel' wordt gebruikt voor projecten/activiteiten die niet declarabel zijn
Declarabel: Het trefwoord 'Declarabel' wordt gebruikt voor alle declarabele projecten/activiteiten 

Let op: Staat Yoobi in het Engels en wil je Engelse trefwoorden koppelen gebruik dan de trefwoorden: absent, billable en not billable


Om de geregistreerde uren van de medewerkers op de juiste manier in dit rapport te tonen zul je deze trefwoorden dus aan de juiste projecten/activiteiten moeten koppelen.

Alle projecten/activiteiten waaraan géén trefwoord gekoppeld is, zullen automatisch als 'Declarabel' in het rapport getoond worden.

Het makkelijkst is dus om alleen de trefwoorden 'Afwezig' en 'Niet declarabel' toe te voegen aan de projecten.

Koppel je aan een project het trefwoord 'Niet declarabel', dan geldt 'Niet declarabel' automatisch ook voor alle onderliggende activiteiten. Je kan hier ook een uitzondering op maken door alsnog aan een of meer activiteiten binnen het project het trefwoord 'Declarabel' te koppelen. 
Een trefwoord hoeft niet aan een project gekoppeld te worden, je kan er ook voor kiezen om trefwoorden alleen aan de activiteiten te koppelen. 

Bijvoorbeeld: Project A heeft 3 activiteiten (1,2 en 3). Als je het trefwoord 'Niet declarabel' aan het project koppelt dan zijn de activiteiten 1, 2 en 3 automatisch ook niet declarabel. Wil je hier een uitzondering maken op activiteit 1, dan ga je naar activiteit 1 en koppel je daar het trefwoord 'Declarabel' aan. Dit gekoppelde trefwoord op activiteit niveau, overschrijft het gekoppelde trefwoord op projectniveau.
In dit voorbeeld kan je er ook voor kiezen om het trefwoord 'Niet declarabel' alleen aan de activiteit 2 en 3 te koppelen.

Tip: Met de bulkmutatie 'Projecten' of de bulkmutatie 'Activiteiten' kun je gemakkelijk trefwoorden aan meerdere projecten of activiteiten koppelen.


Rapporten delen
Er zijn diverse manieren waarop je een rapport in het menu 'Rapporten' kan delen.

 1. Intern via de inzichtblokken op een dashboard. Hierbij deel je een rapport met een of meerdere Yoobi gebruikers (collega's). Zij krijgen het rapport dan op hun dashboard te zien als paars inzichtblok. Meer informatie.
 2. Extern via de optie 'Rapportdelingen'. Genereer een rapport en deel deze eenmalig of periodiek met een externe contactpersoon. Meer informatie.
 3. Rapport downloaden. Download een rapport (PDF of Excel), sla deze op en mail deze.

 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  13-05-2024
 • Tag:
 • Door:
  Mercedes Roeland Gonzalez-Pos
 • Supporttag: