Rapportage: veelgestelde vragen

Rapportages
Ga naar het menu 'Rapporten'. Kies een rapport. Dit rapport kun je vervolgens exporteren naar Excel of openen en opslaan als een PDF bestand.
In Yoobi zijn er veel standaard rapporten beschikbaar. Welke voor jou het best passend is, is een kwestie van uitproberen. Heb je het juiste rapport gevonden maak dit rapport dan 'Favoriet' door op het sterretje achter het rapport te klikken. Een rapport is altijd te exporteren naar Excel waar je eventueel je gegevens nog verder kunt bewerken.
Klik hier voor meer informatie over het genereren van rapporten.
Heb je een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert en maak je gebruik van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) gebruik dan ons rapport 'WBSO'. De rapportage bevat per medewerker alle subsidiabele projecten waarop uren geschreven zijn gecombineerd met vakantie, ziek en overige uren zodat een goed beeld ontstaat wat de medewerker die periode heeft gedaan en hoe dat zich verhoudt tot de subsidie uren.Wil je gebruik maken van het rapport WBSO neem dan contact op met onze supportafdeling. Zij kunnen dit rapport toevoegen voor jullie Yoobi omgeving. Klik hier voor meer informatie.
Om inzicht te krijgen in de declarabiliteit van de medewerkers gebruik je het rapport 'Declarabiliteit medewerkers'. Ga naar Rapporten > Medewerkers > Declarabiliteit medewerkers. Klik hier voor meer informatie.