• Yoobi hotfix 2.8.3 is live
  26 november 2021
  Meer mogelijkheden met taaknotificaties en notificaties voor extern accorderen. Bovendien verschillende bugfixes voor onder meer de Inzichtmodule.
  More possibilities with task notifications and notifications for external approval. In addition, various bug fixes for the Insight module, among others.
  Mehr Möglichkeiten mit Aufgabenbenachrichtigungen und Benachrichtigungen zur externen Freigabe. Außerdem diverse Bugfixes unter anderem für das Insight-Modul.
  Plus de possibilités avec les notifications de tâches et les notifications pour approbation externe. De plus, diverses corrections de bugs pour le module Insight, entre autres.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.8.2 is live
  19 november 2021
  Deze week creëerden we onder meer extra API-mogelijkheden, een helderder geschiedenis-overzicht en de mogelijkheid om trefwoorden (categorie Contactpersonen) te importeren. Ook hebben we enkele bugs gefixed.
  This week we created additional API capabilities, a clearer history overview and the ability to import keywords (Contacts category). We have also fixed some bugs.
  Diese Woche haben wir zusätzliche API-Funktionen, eine übersichtlichere Verlaufsübersicht und die Möglichkeit zum Importieren von Schlüsselwörtern (Kategorie Kontakte) geschaffen. Wir haben auch einige Fehler behoben.
  Cette semaine, nous avons créé des capacités d'API supplémentaires, un aperçu plus clair de l'historique et la possibilité d'importer des mots-clés (catégorie Contacts). Nous avons également corrigé quelques bugs.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix

Er zijn 247 object(en) gelabeld met het trefwoord "hotfix".(Normal)

Weergeven: 11 - 20 van 247

Weergeven: 11 - 20 van 247