Yoobi hotfix 2.14 is live

Deze week hebben we de medewerkerschermen volledig vernieuwd! Behalve een nieuw uiterlijk zul je ook een aantal nieuwe mogelijkheden aantreffen. Verder verbeteringen voor de API en enige bugfixes.   
This week we completely renewed the employee screens! In addition to a new look, you will also find a number of new options. Further improvements to the API and some bug fixes.  
Diese Woche haben wir die Mitarbeiterbildschirme komplett erneuert! Neben einem neuen Look finden Sie auch eine Reihe neuer Optionen. Weitere Verbesserungen an der API und einige Fehlerbehebungen.  
Cette semaine nous avons complètement renouvelé les écrans des employés ! En plus d'un nouveau look, vous trouverez également un certain nombre de nouvelles options. Améliorations supplémentaires de l'API et quelques corrections de bogues.    
 
Yoobi hotfix 2.14 is live

Yoobi hotfix 2.14 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new De medewerkersschermen zijn vernieuwd! Lees er hier meer over: https://www.yoobi.nl/weblog/flinke-vernieuwingen-in-medewerkersschermen/
 • new Notificatie Timesheet Afsluiten: Er is een nieuwe instelling toegevoegd op organisatie-, afdelings- en medewerkerniveau. Hiermee kan voor specifieke medewerkers de notificatie dus worden uitgezet of worden aangepast. 
 • improved Voor de API POST crmSaleDetail: nu ook de crmsalcode en crmsalename in de result JSON.
 • improved Voor de API POST/GET crmSaleDetail: contactinfix (tussenvoegsel) toegevoegd.
 • improved Voor de API POST checkDeclarationPeriodState: de check gaf in sommige gevallen niet de juiste MAAND status terug. 
 • improved Voor de API GET employees search: resourcegroup (groep) en userroles (gebruikersrol) items toegevoegd aan de JSON output. Lijsten zijn komma-gescheiden.
 • improved Voor de API PUT/POST employees: userroles validatie geeft correcte warning terug indien 1 van de opgegeven rollen niet juist is.
 • fix Gebruikersrollen: opslaan van gebruikersrol gaf een fout wanneer je CRM-rechten toe wilde kennen aan een rol, maar je hebt niet genoeg CRM-gebruikers in je licentie.
 • fix Projectinstellingen: bij het opslaan van projectinstellingen werden altijd alle waarde van extern accorderen opnieuw opgeslagen. Het opslaan mechanisme van de project instellingen popup is herzien en verbeterd.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met ons support team.
 
  Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  16-03-2023
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  12-05-2023
 • Tag:
  hotfix,gesloten
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: