Overwerk: veelgestelde vragen

Overwerk
Overwerk kan op verschillende manieren ingesteld worden in Yoobi. Overwerk door meer uren te schrijven dan je contract of door gebruik te maken van overwerkpercentages. Neem contact met ons op voor hulp bij het instellen. Klik hier voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden.
Overwerkpercentages maak je aan via Beheer > Systeemvoorkeuren > Overwerkpercentages. Voorwaarde om overwerkpercentages te kunnen gebruiken bij het registreren van uren in de timesheet is dat zowel in het project als bij de medewerker ingesteld moet zijn dat er overuren geregistreerd mogen worden. Klik hier voor meer informatie.
Indien er gebruik gemaakt wordt van een saldo voor het verloftype 'tijd voor tijd' is in de verlofregeling ingesteld hoe de verlofuren opgenomen kunnen worden. Rechtstreeks in de timesheet of via een verlofaanvraag.
Rechtstreeks in de timesheet: Registreer de uren die je opneemt als uren op de activiteit 'tijd voor tijd'. Deze uren worden van het saldo afgehaald bij het goedkeuren van de timesheet.
Via een verlofaanvraag: Op het moment dat de verlofaanvraag goedgekeurd is zullen de uren in de timesheet komen te staan en van het saldo afgetrokken worden. Klik hier voor meer informatie.
Tijd voor tijd
Er zijn verschillende manieren om overwerk in te stellen en hoe je overuren op kan nemen. Je kan op 3 manieren overuren opnemen:
  1. Minder uren registreren dan je contract aangeeft
  2. Uren registreren op de activiteit 'tijd voor tijd' - Rechtstreeks in de timesheet
  3. Uren registreren op de activiteit 'tijd voor tijd' - Via een verlofaanvraag
Vraag aan je Yoobi beheerder hoe dit voor jouw organisatie is ingesteld. Klik hier voor meer informatie.
Overuren kunnen aan een verlofsaldo toegevoegd worden als de periode in de timesheet goedgekeurd wordt door de manager. Er zijn verschillende instellingen die bepalen hoe en wanneer overwerk aan een saldo toegevoegd worden. Bij Beheer > Instellingen > Overwerk kan dit aangegeven worden. Stel in of dit per week of per maand berekend en toegevoegd moet worden en of je het saldo automatisch door Yoobi wilt laten toewijzen of dat je dit zelf handmatig wilt toewijzen.
Kies je voor handmatig dan maak je gebruik van de bulkmutatie 'Overwerk toewijzen'. Klik hier voor meer informatie.
Kies je voor automatisch dan kun je instellen of Yoobi dit per week of per maand bij het goedkeuren van de timesheet moet berekenen en toevoegen. Wij raden per week aan omdat de timesheets vaak ook per week gesloten en goedgekeurd worden. Ook heeft de medewerker dan per week een bijgewerkt verlofsaldo. Klik hier voor meer informatie over overwerk in Yoobi en de mogelijkheden.
Om handmatig de overuren aan het 'tijd voor tijd'-saldo toe te wijzen maak je gebruik van de bulkmutatie 'Overwerk toewijzen'. Klik hier voor meer informatie.
In Yoobi is het mogelijk in te stellen welk percentage overwerkuren aan het verlofsaldo wordt toegevoegd en welk percentage wordt op 'Uitbetaald' gezet wordt. Dit kan voor alle overwerkuren in heel Yoobi ingesteld worden via Beheer > Instellingen > Overwerk maar ook per medewerker of per overwerkpercentage. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.