Overwerkpercentages

Overwerkpercentages gebruik je bij het schrijven van overwerk in de timesheet. Via Beheer > Systeemvoorkeuren > Projecten > Overwerkpercentages zijn overwerkpercentages in te stellen.

Bijvoorbeeld:

125% werkdagen na 17:00
150% zaterdagen
200% zon- en feestdagen

Overwerk

Klik hier voor meer informatie over overwerk in Yoobi.

Overwerkpercentage instellen

Klik op de knop ‘+ Nieuw overwerkpercentage’ om een nieuw overwerkpercentage toe te voegen. 
Dubbelklik op een bestaand overwerkpercentage om deze te wijzigen (kan alleen als deze nog niet gebruikt is).

Nieuw overwerkpercentage toevoegen
 
 • Vul het overwerkpercentage (intern) in
 • Geef dit een label/naam. Dit label is alleen intern te zien


Overwerk doorberekenen

Maak je gebruik van de module ‘Facturatie’ en wil je het overwerk doorberekenen tegen een bepaald percentage dan kun je dat hier als volgt instellen:

Overwerkpercentage doorberekenen aan klant
 
 • Zet het schuifje ‘Overwerk doorberekenen’ op ‘Aan’
 • Vul het percentage in dat je wilt doorberekenen aan de klant
 • Geef dit een label/naam. Dit ziet de klant terug op de factuur

Overwerkpercentages per project instellen Met de module ‘Tarieven’ en/of ‘Facturatie’ is het mogelijk om per project aan te geven van welke overwerkpercentages je gebruik wilt maken. Ga hiervoor naar Projectmanagement > Projecten > Dubbelklik op een project > Tabblad tarieven > Dubbelklik op een tarief > Tabblad overwerkpercentages. Stel hier in van welke overwerkpercentages je gebruik wilt maken bij het registreren. Zet je een overwerkpercentage op ‘Uit’ dan is het niet mogelijk om op dit overwerkpercentage te registreren in de timesheet. Dit overwerkpercentage is dan ook niet zichtbaar.

Standaard overwerkpercentage gekoppeld aan de activiteit

Koppel een standaard overwerkpercentage aan een activiteit (ga naar de activiteit, tabblad Activiteitgegevens). Deze mogelijkheid zorgt ervoor dat medewerkers niet meer zelf een overwerkpercentage hoeven te kiezen bij het registreren van uren. Wanneer er uren op deze activiteit geregistreerd worden, zal het overwerkpercentage automatisch gevuld zijn. Je kan dit percentage niet wijzigen of verwijderen in de timesheet. Bijvoorbeeld:
 
 • Activiteit 1. Werkuren: standaard
 • Activiteit 2. 150% zaterdagen
 • Activiteit 3. 200% zon- en feestdagen

Let op: Zorg wel dat bij het project de instelling 'Gebruik maken van overwerkpercentages' op 'Aan' staat.

Zodra je bij het project de instelling 'Gebruik maken van overwerkpercentages' op 'Aan' hebt gezet, kun je bij iedere activiteit een standaard overwerkpercentage selecteren. Selecteer je geen standaard overwerkpercentage, dan kan de medewerker bij het registreren in de timesheet gebruik maken van alle beschikbare overwerkpercentages bij het project.

Activiteit uitsluiten voor overwerkpercentage(s)

Wil je dat er bij een bepaalde activiteit géén overwerkpercentage gekozen kan worden (en bij andere activiteiten in dit project wel), stel dit dan in bij de activiteit:Zet het schuifje op 'Aan' (blauw). Het veld 'Standaard overwerkpercentage' is nu niet meer zichtbaar. Het is nu niet meer mogelijk om bij het registreren op deze activiteit een overwerkpercentage te kiezen.

Overuren automatisch toewijzen aan 'verloftype' of 'uitbetaald' (module verlof)

Gemaakte overuren kunnen toegevoegd worden aan een verlofsaldo of ze kunnen uitbetaald worden. Het is mogelijk om een standaard verdeling in te stellen zodat een gedeelte toegevoegd wordt aan het saldo en een gedeelte wordt uitbetaald.

In Yoobi kan dit op 3 plekken ingesteld worden:

1) Via Beheer > Instellingen > Overwerk. Je geeft aan welk percentage van de overuren er toegeschreven wordt aan het saldo tijd-voor-tijd en de rest is uitbetalen. Dit is een algemene instelling die voor ieder project, voor iedere medewerker en overwerkpercentage geldt.

2) Personeel > Medewerkers > Dubbelklik op de medewerker > Tabblad instellingen. Hier kun je per medewerker een uitzondering maken op de instelling 1)

3) Beheer > Systeemvoorkeuren > Overwerkpercentages. Hier kun je de verdeling per overwerkpercentage instellen. Bijvoorbeeld: Het overwerk op zaterdag moet altijd aan het saldo tijd-voor-tijd toegevoegd worden, maar overwerk op zondag moet altijd uitbetaald worden.

Let op: Vul je percentages in bij een overwerkpercentage, dan overschrijf je hiermee de algemene instelling 1)

Verdeling overuren toevoegen aan verloftype of uitbetaald
 
 • In dit geval is er 150% bij verloftype ingevuld. Dit betekent dat alle overuren die op dit overwerkpercentage geschreven zijn in zijn geheel aan vet verlofsaldo tijd-voor-tijd worden toegevoegd. Of aan een ander verlofsaldo/type maar dat is afhankelijk hoe je dit ingesteld hebt.

Let op: Het totaal van het percentage wat je bij verlof en uitbetaal invult, is samen altijd het totale verlof percentage. Heb je een overwerkpercentage van 200% en je wilt dat de helft aan uren aan het verlofsaldo toegevoegd wordt en de helft uitbetaald, dan vul je 100% en 100% in.

Let op: Wil je geen onderverdeling laat deze invulvelden dan leeg

In de algemene overwerkinstellingen (Beheer > Instellingen > Overwerk) geef je aan of Yoobi de uren automatisch toe moet voegen aan het saldo of dat je dit handmatig via de bulkmutatie ‘Overwerk toewijzen wilt toewijzen. Heb je bij het overwerkpercentage een verdeling ingevuld, dan staan in de bulkmutatie de uren al automatisch verdeeld in de kolommen ‘Verloftype’ en 'uitbetaald'.

In het project kun je, als je de module ‘Tarieven’ en/of Facturatie gebruikt, instellen welke van de hier gedefinieerde overwerkpercentages je bij dit project wilt gebruiken. Ga naar het project via Projecten > Tabblad tarieven > Dubbelklik op tarief > Tabblad overwerkpercentages.

Let op: Als een overwerkpercentage eenmaal gebruikt is in de timesheet dan is deze niet meer te wijzigen. Je moet dan een nieuw overwerkpercentage aanmaken. Zijn er nog maar een aantal registraties op dit overwerkpercentage gedaan dan kun je er ook voor kiezen deze registraties te verwijderen, het overwerkpercentage aan te passen en vervolgens opnieuw te registreren.


overtimeRate:index
 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
  Iris Keim
 • Bijgewerkt op:
  28-12-2023
 • Tag:
 • Door:
  Iris Keim
 • Supporttag:
  overtimeRate:index