Bulkmutatie: Verlofrecht toewijzen, verlof nieuwe medewerker toepassen


Als je in je verlofregeling hebt aangegeven dat je het verlofrecht niet automatisch wilt toewijzen aan medewerkers, dan dien je dit handmatig toe te wijzen. Gebruik de bulkmutatie ‘Verlofrecht toewijzen’ (Via Beheer > Bulkmutaties) om voor één of meerdere medewerkers verlofrecht toe te wijzen.

Wanneer je op ‘start’ klikt bij de bulkmutatie ‘Verlofrecht toewijzen’ start er een wizard. Doorloop deze stap voor stap. Pas op het moment dat je aangekomen bent bij stap 4 en je klikt op de knop ‘Verlofrecht toewijzen’, dan is het verlofrecht daadwerkelijk toegewezen.

Tabblad 1 Jaar. Geef aan voor welk jaar het nieuwe verlofrecht van toepassing is.

Tabblad 2 Verloftype. Geef aan voor welke verloftype (met een Saldo) je de bulkmutatie wilt uitvoeren. Let op: Je kunt per bulkmutatie maar van 1 verloftype het verlofrecht toewijzen. Wil je een mutatie op meerdere verlofsaldo’s van verschillende verloftypes dan moet je meerdere bulkmutaties uitvoeren.

Tabblad 3 Medewerkers. Koppel hier de medewerkers.

Tabblad 4 Verlofrecht. Hier zie je een overzicht van de uit te voeren bulkmutatie. In dit overzicht wordt weergegeven wat het ‘Voorstel’ aan uren verlofrecht is, hoeveel uren er al zijn ‘Toegewezen’ en wat het ‘Nieuwe’ saldo zal worden.

Bulkmutatie Verlofrecht toewijzen


In bovenstaand voorbeeld zie je dat de uren van Marco al toegewezen zijn. Bij Marco zal dan ook geen mutatie plaatsvinden indien je op de knop ‘Verlofrecht toewijzen’ klikt.
Bij Albert zijn er nog geen uren toegewezen. Het voorstel is 80 uren als primair verlofrecht en 20 als secundair verlofrecht. Dit wordt automatisch ook gevuld bij ‘Nieuw’. Klik je nu op ‘Verlofrecht toewijzen’ dan zullen de uren aan zijn verlofrecht toegewezen worden.

Het kan zijn (door bijvoorbeeld een contractwijziging) dat er bij 'Nieuw' een ander aantal uur staat ingevuld dan bij 'Voorstel'. Overschrijf dan het aantal uur bij 'Nieuw' zodat daar het aantal voorgestelde uren komt te staan.
Klik 'Verlofrecht toewijzen'.

Yoobi voorstel negeren
Het is mogelijk om het voorstel te negeren en bij ‘Nieuw’ een ander aantal uren in te vullen. Dit raden wij echter met klem af. Wil je het verlofrecht van een medewerker toch muteren, doe dit dan altijd met een verlofmutatie.
Indien je hier eenmaal het Yoobi voorstel negeert en handmatig een ander aantal uur invult, zul je altijd handmatig moeten blijven werken. Yoobi kan dan het saldo niet meer automatisch berekenen.

Dus: Laat je Yoobi automatisch het verlofrecht berekenen en toewijzen (bijvoorbeeld bij het wijzigen of toevoegen van een nieuw contract) dat houdt Yoobi GEEN rekening met de handmatige aanpassingen die je bij deze bulkmutatie hebt ingevoerd (dus als je waarde 'Nieuw' afwijkt van waarde 'Voorstel'). De handmatige aanpassingen zijn dan niet meer te herstellen en ben je dan echt kwijt.


bulkMutation:leavePermission
 • Gepubliceerd op:
 • Gemaakt door:
  Iris Keim
 • Bijgewerkt op:
  23-10-2023
 • Tag:
 • Door:
  Iris Keim
 • Supporttag:
  bulkMutation:leavePermission