Yoobi hotfix 2.5.30 is live

Vanaf deze week kun je door extra filters en kolommen te gebruiken, nog beter zoeken en sorteren in relaties en projecten. En: betrek voortaan via de API ook de planning bij de forecast!
As of this week, by using extra filters and columns, you can search and sort even better in relationships and projects. And: from now on, also include planning in the forecast via the API!
Ab dieser Woche können Sie mit zusätzlichen Filtern und Spalten noch besser in Beziehungen und Projekten suchen und sortieren. Und: Ab sofort auch Planung über die API in den Forecast einbeziehen!
À partir de cette semaine, en utilisant des filtres et des colonnes supplémentaires, vous pouvez rechercher et trier encore mieux dans les relations et les projets. Et : désormais, incluez également le planning dans les prévisions via l'API !
 
Yoobi hotfix 2.5.30 is live

Yoobi hotfix 2.5.30 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved De API Methode: planning GET is uitgebreid met tarieven (rates). Nu kan ook de forecast op basis van planning bepaald worden.
 • improved Het filter 'Dealer' is toegevoegd bij facturatie. Er kunnen nu dus factuurvoostellen gemaakt worden op basis van de opgegeven dealer.
 • improved Het filter 'Dealers' is toegevoegd bij CRM Relaties. Door de naam van een dealer op te geven, worden de gekoppelde klanten getoond.
 • improved De kolom 'Relatienummer' toegevoegd aan de projectenlijst.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.30 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved The API Method: planning GET has been extended with rates. Now the forecast can also be determined on the basis of planning.
 • improved The 'Dealer' filter has been added on invoicing. Invoice proposals can now be made based on the specified dealer.
 • improved The 'Dealers' filter has been added to CRM Relations. Entering a dealer's name will show the associated customers.
 • improved Added the 'Relation number' column to the project list.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.30 wurde ausgerollt 

Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Die API-Methode: Planning GET wurde um Tarife erweitert. Nun kann die Prognose auch auf Basis der Planung ermittelt werden.
 • verbessert Der 'Händler'-Filter wurde bei der Rechnungsstellung hinzugefügt. Rechnungsvorschläge können jetzt basierend auf dem angegebenen Händler gemacht werden.
 • verbessert Der Filter 'Händler' wurde zu CRM Relations hinzugefügt. Wenn Sie den Namen eines Händlers eingeben, werden die zugehörigen Kunden angezeigt.
 • verbessert Spalte "Beziehungsnummer" zur Projektliste hinzugefügt.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.30 a été déployé

Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré [La méthode API : la planification GET est uitgebreid met tarieven (tarifs). Nu kan également de prévision op base van planification été payé. ]
 • amélioré [Le filtre 'Dealer' est toegevoegd bij facturatie. Il peut maintenant être dus factuurvoostellen selon la base du revendeur opgegeven.]
 • amélioré [Le filtre 'Dealers' est toegevoegd bij CRM Relaties. Door de naam van een dealer op te geven, le clanten couplé a été tonique.]
 • amélioré [De kolom 'Relatienummer' toegevoegd aan de projectenlijst.]

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  10-06-2021
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  11-06-2021
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: