Yoobi hotfix 2.0.7 is live

Hotfix 2.0.7 hebben we bugs aangepakt en de MsOutlook Addin aangepast.
Hotfix 2.0.7 we have addressed bugs and modified the MsOutlook Addin.
Le correctif 2.0.7, nous avons corrigé des bugs et modifié le complément MsOutlook.
Hotfix 2.0.7 Wir haben Fehler behoben und das MsOutlook Addin modifiziert.
Yoobi hotfix 2.0.7 is live

Yoobi hotfix 2.0.7 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved bij het fiatteren van goedgekeurde facturen, heb je nu ook de mogelijkheid om de facturen te kunnen afboeken of om proforma facturen te maken
 • improved de instellingen "Standaard Factuur rapport" en "Standaard rapport template" moeten allebei gevuld zijn of beiden leeg
 • fix de Yoobi Addin voor Outlook werkt nu ook in de nieuwe versies van Outlook. zie de vernieuwde handleiding
 • fix na het verwijderen van de laatste roosterweek trad er een fout op wanneer je een nieuwe roosterweek wilde toevoegen.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze release kunt u contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.7 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved when approving approved invoices, you now also have the option to debit the invoices or to create pro forma invoices
 • improved the "Standard Invoice report" and "Standard report template" settings must both be filled or both must be empty
 • fix the Yoobi Addin for Outlook now also works in the new versions of Outlook. Click for manual (dutch)
 • fix after removing the last schedule week, an error occurred when you wanted to add a new schedule week

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.7 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved lorsque vous approuvez des factures approuvées, vous avez également la possibilité de débiter les factures ou de créer des factures pro forma
 • improved les paramètres "Rapport de facture standard" et "Modèle de rapport standard" doivent tous deux être renseignés ou doivent être vides
 • fix Le complément Yoobi pour Outlook fonctionne désormais aussi dans les nouvelles versions d'Outlook. manuel
 • fix après la suppression de la dernière semaine de planification, une erreur s'est produite lors de l'ajout d'une nouvelle semaine de planification.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.
 

Yoobi hotfix 2.0.7 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Bei der Genehmigung genehmigter Rechnungen haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, die Rechnungen zu belasten oder Pro-forma-Rechnungen zu erstellen
 • improved Die Einstellungen "Standard-Rechnungsbericht" und "Standard-Berichtsvorlage" müssen beide ausgefüllt oder beide leer sein
 • fix Das Yoobi Add-In für Outlook funktioniert jetzt auch in den neuen Versionen von Outlook. manual
 • fix Nach dem Entfernen der letzten Zeitplanwoche ist ein Fehler aufgetreten, als Sie eine neue Zeitplanwoche hinzufügen wollten.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.


Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  31-05-2019
 • Gemaakt door:
  Vincent Egt
 • Bijgewerkt op:
  04-06-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: