Yoobi hotfix 2.0.18 is live

Manage je contracten nu nog beter, bekijk je actuele omzet over 12 maanden in de widget en Yoobi API verbetering
Manage your contracts even better now, view your current 12-month turnover in the widget and a Yoobi API improvement
Verwalten Sie Ihre Verträge jetzt noch besser, zeigen Sie Ihren aktuellen Umsatz von 12 Monaten im Widget und eine Verbesserung der Yoobi-API
Gérez vos contrats encore mieux, affichez votre chiffre d'affaires actuel sur 12 mois dans le widget et une amélioration de l'API Yoobi.
Yoobi hotfix 2.0.18 is live

Yoobi hotfix 2.0.18 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Notificatie functie voor aflopende contracten
 • new Extra kolom bij personeel: dagen voor einde contract
 • improved Widget: actuele omzet uitgebreid met optie: 12 maanden
 • improved Yoobi API: klant status wordt nu ook bijgewerkt indien het veld: state wordt meegeven
 • fix Bij exporteren van de lijst naar excel/pdf werden ten onrechte alle lijst-tabbladen ververst - fixed
 • fix Bij het aanpassen van betalingen nadat een factuur reeds op betaald stond werd de betaaldatum in de factuur niet goed gecorrigeerd

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.18 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Notification function for expiring contracts
 • new Extra column for staff: days before the end of the contract
 • improved Widget: current turnover expanded with option: 12 months
 • improved Yoobi API: customer status is now also updated if the state field is provided
 • fix When exporting the list to excel / pdf, all list tabs were incorrectly refreshed - fixed
 • fix When adjusting payments after an invoice had already been paid, the payment date in the invoice was not correctly corrected

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.18 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Benachrichtigungsfunktion für auslaufende Verträge
 • new Zusatzspalte für Personal: Tage vor Vertragsende
 • improved Widget: Aktueller Umsatz mit Option erweitert: 12 Monate
 • improved Yoobi-API: Der Kundenstatus wird jetzt auch aktualisiert, wenn das Statusfeld bereitgestellt wird
 • fix Beim Exportieren der Liste nach Excel / PDF wurden alle Registerkarten der Liste fälschlicherweise aktualisiert - behoben
 • fix Bei der Anpassung von Zahlungen, nachdem eine Rechnung bereits bezahlt wurde, wurde das Zahlungsdatum in der Rechnung nicht korrekt korrigiert

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.0.18 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Fonction de notification pour les contrats expirant
 • new Colonne supplémentaire pour le personnel: quelques jours avant la fin du contrat
 • improved Widget: chiffre d'affaires actuel augmenté avec option: 12 mois
 • improved API Yoobi: le statut du client est également mis à jour si le champ: state est fourni
 • fix Lors de l’exportation de la liste vers excel / pdf, tous les onglets de la liste étaient actualisés de manière incorrecte - corrigé
 • fix Lors de l'ajustement des paiements après qu'une facture avait déjà été payée, la date de paiement dans la facture n'était pas correctement corrigée

Des questions? Envoyez un mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  15-08-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  05-09-2019
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: