Yoobi hotfix 2.1.4 is live

Deze fix bevat vooral verbeteringen en een paar bugfixes
This fix contains mainly improvements and a few bug fixes
Dieses Update enthält hauptsächlich Verbesserungen und einige Fehlerkorrekturen
This fix contains mainly improvements and a few bug fixes
 
Yoobi hotfix 2.1.4 is live

Yoobi hotfix 2.1.4 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Het interne label van een overwerkpercentage kan nu gewijzigd worden
 • improved Planning: project-periode wijzigen wordt nu niet meer geblokkeerd door activiteit-periode
 • improved Planning: beschikbaarheid wordt nu automatisch bijgewerkt

Als je vragen heeft over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.4 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved The internal label of an overtime percentage can now be changed
 • improved Schedule: change project period is now no longer blocked by activity period
 • improved Planning: availability is now updated automatically

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.4serungen wurden vorgenommen:

 • improved Die interne Bezeichnung eines Überstundenprozentsatzes kann jetzt geändert werden
 • improved Zeitplan: Die Änderung des Projektzeitraums wird jetzt nicht mehr durch den Aktivitätszeitraum blockiert
 • improved Planung: Verfügbarkeit wird jetzt automatisch aktualisiert

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.4 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved L'étiquette interne d'un pourcentage d'heures supplémentaires peut maintenant être modifiée
 • improved Calendrier: la période de modification du projet n'est plus bloquée par la période d'activité
 • improved Planning: la disponibilité est maintenant mise à jour automatiquement

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  27-09-2019
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  23-01-2020
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: