Yoobi hotfix 1.18.20 is uitgebracht

In deze hotfix hebben we diverse verbeteringen voor de huidige en nieuwe versie van Yoobi doorgevoerd. 
Yoobi hotfix 1.18.20 is uitgebracht

Hotfix versie 1.18.20

We hebben de volgende foutmeldingen verholpen:

 • Bij de controle van activiteiten waar uren op geboekt mogen in de weektimesheet, wordt niet meer gekeken naar de eerste dag van de week, maar naar de datum van de dag zelf
 • Bij het toevoegen van projecten bij de medewerker planning, werd rekening gehouden of je projectmanager / afdelingsmanager was, hierdoor kon je niet worden ingepland op projecten waar je geen manager van was
 • Bij de factuurmomenten in het project overzicht werden bij de berekening van het totaalbedrag van de fixed price regels ook regels mee geteld die op niet facturabel stonden
 • Btw-percentage werd niet goed opgeslagen bij regiefacturen met detailniveau project waardoor deze soms niet overgezet konden worden naar de financiële koppelingen
 • Als de einddatum van een contract is ingevuld en dit is het laatste contract, dan zal Yoobi het verlofrecht na het jaar van de einddatum verwijderen
Nieuwe versie van Yoobi

We hebben de volgende verbeteringen doorgevoerd:
 • De "lijst switch" knop is verplaatst naar binnen de lijst
 • Het uitklappen van detail pagina's is verplaatst naar binnen de detailpagina
 • Er is een instelling toegevoegd waarmee je kunt aangeven hoe je standaard lijsten wilt openen: Lijst/detail, tabel weergave of de laatst geopende versie. Je kunt per organisatie aangeven wat de standaard is, via Beheer >>> Instellingen >>> Weergave >>> "Hoe worden lijsten standaard geopend". Deze instelling kan ook per gebruiker worden geregeld, dit doe je via Profiel >>> Instellingen
 • Hoofdmenu is in/uitklapbaar
 • Je kunt nu bij de Agenda op het dashboard kiezen hoeveel dagen je wilt tonen
We hebben een foutmelding verholpen:
 • Medewerkers met alleen het recht "CRM (taken, activiteiten)", kregen geen relatie categorieën te zien
 • Gepubliceerd op:
  15-03-2019
 • Gemaakt door:
  Sarah Kocken
 • Bijgewerkt op:
  15-03-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Sarah Kocken
 • Supporttag: