Yoobi 2.1.8 is live

- Koppel een groep bij import medewerker, betere schermresolutie tablet/mobiel en bugfixes
- Link a group with import employee, better screen resolution tablet / mobile and bug fixes
- Verknüpfen Sie eine Gruppe mit Importmitarbeitern, Tablets / Handys mit besserer Bildschirmauflösung und Fehlerkorrekturen
- Liez un groupe avec un employé d'importation, une meilleure résolution d'écran / mobile et des corrections de bugs
 
Yoobi 2.1.8 is live

Yoobi hotfix 2.1.8 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Taak toevoegen aan agenda bevat nu de klantnaam voor het onderwerp.
 • improved - Login scherm tablet/mobiel; betere resolutie
 • improved - Import medewerker uitgebreid met resourcegroep om direct een groep te koppelen
 • fix - Vanuit planning werkt terug/annuleren weer
 • fix - Projectmanagers met het recht om facturen in te zien van hun project, hadden ook de mogelijkheid om facturen te verzenden

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.8 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Add task to calendar now contains the customer name for the topic.
 • improved - Login screen tablet / mobile; better resolution
 • improved - Import employee expanded with resource group to link a group directly
 • fix - Back / cancel from planning works again
 • fix - Project managers with the right to view invoices for their project also had the option to send invoices

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.8 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Aufgabe zum Kalender hinzufügen enthält jetzt den Kundennamen für das Thema.
 • improved - Anmeldebildschirm Tablet / Handy; bessere auflösung
 • improved - Mit Ressourcengruppe erweiterter Mitarbeiter importieren, um eine Gruppe direkt zu verknüpfen
 • fix - Zurück / Abbruch von Planungsarbeiten erneut
 • fix - Projektmanager mit dem Recht, Rechnungen für ihr Projekt einzusehen, hatten auch die Möglichkeit, Rechnungen zu versenden

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.8 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Ajouter une tâche à l'agenda contient maintenant le nom du client pour le sujet.
 • improved - Écran de connexion tablette / mobile; meilleure résolution
 • improved - Employé d'importation étendu avec un groupe de ressources pour lier directement un groupe
 • fix - Retour / annuler de la planification fonctionne à nouveau
 • fix - Les gestionnaires de projet ayant le droit de consulter les factures de leur projet avaient également la possibilité d'envoyer des factures

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  24-10-2019
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  23-01-2020
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: