• Yoobi hotfix 2.2 is live
  23 januari 2020
  - Vernieuwde CRM Module is live! Verbeterde look and feel voor de relatieschermen. Klik hier voor meer informatie. Verder verschillende andere verbeteringen en bugfixes.
  - Updated CRM Module is live! Improved look and feel for the relationship screens. Click here for more information. Furthermore, various other improvements and bug fixes.
  - Aktualisiertes CRM-Modul ist live! Verbessertes Erscheinungsbild der Beziehungsbildschirme. Klicken Sie hier für weitere Informationen. Darüber hinaus diverse weitere Verbesserungen und Bugfixes.
  - Le module CRM mis à jour est en ligne! Amélioration de l'apparence des écrans de relation. Cliquez ici pour plus d'informations. En outre, diverses autres améliorations et corrections de bugs.
   
    open, hotfix
 • 23 januari 2020   Iris Keim   blog
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software.

Naar support ›