• Yoobi hotfix 2.10.2 is live
  20 januari 2022
  Deze week onder meer: De Nmbrs-koppeling is nu nog praktischer in gebruik. Bovendien hebben voor boekhoudkoppelingen nieuwe API-instellingen, en is de logica bij adressering extern accorderen-mails verberterd.
  This week among other things: The Nmbrs coupling is now even more practical to use. In addition, accounting links have new API settings, and the logic for addressing external approval emails has been improved.
  Diese Woche unter anderem: Die Nmbrs-Kupplung ist jetzt noch praktischer in der Anwendung. Darüber hinaus haben Accounting-Links neue API-Einstellungen, und die Logik zur Adressierung externer Genehmigungs-E-Mails wurde verbessert.
  Cette semaine entre autre : Le couplage Nmbrs est désormais encore plus pratique à utiliser. De plus, les liens comptables ont de nouveaux paramètres d'API et la logique d'adressage des e-mails d'approbation externes a été améliorée.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.10.1 is live
  14 januari 2022
  Voortaan kun je ook vrije velden van klanten in offertes toepassen. Verder hebben we deze week verschillende bugs gefixed.
  From now on you can also use free customer fields in quotations. We also fixed several bugs this week.
  Ab sofort können Sie auch freie Kundenfelder in Angeboten verwenden. Wir haben diese Woche auch einige Fehler behoben.
  Désormais, vous pouvez également utiliser des champs client gratuits dans les devis. Nous avons également corrigé plusieurs bugs cette semaine.
   
    Ruthger van der Staal   open, hotfix
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software. Yoobi biedt geen telefonische support. Indien nodig bellen wij.

Naar support ›