Yoobi hotfix 2.5.8 is live

- We hebben op de valreep van 2020 nog een hotfix met verbeteringen/bugfix doorgevoerd. Het allerbeste voor 2021 toegewenst!
- At the last minute of 2020, we have implemented another hotfix with improvements/bug fix. We wish you all the best for 2021!
- Wir haben in der letzten Minute des Jahres 2020 einen weiteren Hotfix mit Verbesserungen / Fehlerbehebungen implementiert. Alles Gute für 2021!
- Nous avons implémenté un autre correctif avec des améliorations/correction de bogue à la dernière minute de 2020. Nous vous souhaitons le meilleur pour 2021!
 
Yoobi hotfix 2.5.8 is live

Yoobi hotfix 2.5.8 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Wie een API call api projects/{code} doet en een foutmelding krijgt, ziet voortaan de naam van het vrije veld waarover de foutmelding gaat.
 • fix Bij de bulkmutatie Verkoop werden vrije velden 'dubbel' toegevoegd in plaats van gewijzigd.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.8 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Anyone who makes an API call api projects / {code} and gets an error message will now see the name of the free field that the error message is about.
 • fix In the bulk transaction Sales, free fields were added 'double' instead of changed.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.8 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Jeder, der einen API-Aufruf von api projects / {code} ausführt und eine Fehlermeldung erhält, sieht jetzt den Namen des freien Felds, um das es in der Fehlermeldung geht.
 • fix In der Massentransaktion Vertrieb wurden freie Felder "doppelt" hinzugefügt, anstatt geändert zu werden.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.8 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Quiconque effectue un appel API API projects / {code} et reçoit un message d'erreur verra désormais le nom du champ libre sur lequel porte le message d'erreur.
 • fix Avec la transaction groupée Sales, les champs libres ont été ajoutés «double» au lieu de changer.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  31-12-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  31-12-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: