Yoobi hotfix 2.2.9 is live

- Extra optie voor filters, bugfix voor projecten
- Extra option for filters, bug fix for projects
- Zusätzliche Option für Filter, Fehlerbehebung für Projekte
- Option supplémentaire pour les filtres, correction de bugs pour les projets
 
Yoobi hotfix 2.2.9 is live

Yoobi hotfix 2.2.9 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij het bewaren van filters kun je nu ook aangeven, of je de filters wilt opslaan als filter of als selectie.
 • fix Er trad er een fout op bij het toevoegen van een nieuw project wanneer je de module 'Overwerk' niet had.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.9 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved When saving filters you can now also indicate whether you want to save the filters as a filter or as a selection.
 • fix There was an error adding a new project when you didn't have the 'Overtime' module.

If you have any questions about this release, you can contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.9 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Beim Speichern von Filtern können Sie jetzt auch angeben, ob Sie die Filter als Filter oder als Auswahl speichern möchten.
 • fix Beim Hinzufügen eines neuen Projekts ist ein Fehler aufgetreten, wenn Sie das Modul "Überstunden" nicht hatten.

Wenn Sie Fragen zu dieser Version haben, können Sie sich an unseren Kundendienst wenden.
 

Yoobi hotfix 2.2.9 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Lors de l'enregistrement des filtres, vous pouvez désormais indiquer également si vous souhaitez enregistrer les filtres en tant que filtre ou en tant que sélection.
 • fix Une erreur s'est produite lors de l'ajout d'un nouveau projet lorsque vous n'aviez pas le module «Heures supplémentaires».

Si vous avez des questions sur cette version, vous pouvez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  27-03-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  27-03-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: