Yoobi hotfix 2.2.12 is live

- Meer taaktype-opties voor CRM, enkele bugfixes.
- More task type options for CRM, some bug fixes.
- Weitere Aufgabentypoptionen für CRM, einige Fehlerkorrekturen.
- Plus d'options de type de tâche pour CRM, quelques corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.2.12 is live

Yoobi hotfix 2.2.12 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved CRM taaktype uitgebreid met 2 types (in verband met ISO-certificering): 'Klacht' en 'Klanttevredenheid'.
 • fix Bij het verwijderen van een projectrol werden de gekoppelde projectmanagers niet uit de kolom 'Projectmanager' verwijderd in de lijst 'Projecten'.
 • fix Op zeker moment in een workflow toonde een taakstatus een 'unknown label' in plaats van de status.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.12 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved CRM task type extended with 2 types (related to ISO certification): 'Complaint' and 'Customer satisfaction'.
 • fix When removing a project role, the linked project managers were not removed from the 'Project manager' column in the 'Projects' list.
 • fix At some point in a workflow, a task status showed an 'unknown label' instead of the status.

If you have any questions about this release? Contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.12 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Der CRM-Aufgabentyp wurde um zwei Typen erweitert (im Zusammenhang mit der ISO-Zertifizierung): "Beschwerde" und "Kundenzufriedenheit".
 • fix Beim Entfernen einer Projektrolle wurden die verknüpften Projektmanager nicht aus der Spalte "Projektmanager" in der Liste "Projekte" entfernt.
 • fix Irgendwann in einem Workflow wurde in einem Aufgabenstatus anstelle des Status eine unbekannte Bezeichnung angezeigt.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.12 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Type de tâche CRM étendu avec 2 types (liés à la certification ISO): «Réclamation» et «Satisfaction client».
 • fix Dans le cas d'un projet, le chef de projet ne sera pas lié au «Chef de projet» dans le «Projet».
 • fix Op zeker moment in a workflow toonde een taakstatus een 'unknown label' dans plaats van de status.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  16-04-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  17-04-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: