Yoobi hotfix 2.13.11 is live

Deze week voerden we een aantal mooie verbeteringen door voor gebruikers van de API en de module Inzicht. 
This week we made some nice improvements for users of the API and the Insight module.
Diese Woche haben wir einige nette Verbesserungen für Benutzer der API und des Insight-Moduls vorgenommen.
This week we made some nice improvements for users of the API and the Insight module.
 
Yoobi hotfix 2.13.11 is live

Yoobi hotfix 2.13.11 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Voor de API: de POST van getReport heeft een nieuwe optie, namelijk includeExcel. Wanneer deze optie 'true' is, dan kun je bij de GET van GetReport dmv type=file ook het Excel-bestand van het rapport ophalen.
 • improved Voor de module Inzicht: bij Planning is de kolom 'Personeelsnummer' toegevoegd.
 • fix In de bevestigings-pop up bij het sluiten van een project, werden ten onrechte ook niet facturabele nummers en kosten getoond.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met ons support team.
 

Yoobi hotfix 2.13.11 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved For the API: The getReport POST has a new option, which is includeExcel. When this option is 'true', you can also retrieve the Excel file of the report with the GET of GetReport by means of type=file.
 • improved For the Insight module: under Planning, the column 'Employee number' has been added.
 • fix In the confirmation pop-up when closing a project, non-billable numbers and costs were wrongly included shown.

If you have any questions about this release, contact our support team.
 

Yoobi hotfix 2.13.11 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Für die API: POST von getReport hat eine neue Option namens includeExcel. Wenn diese Option 'true' ist, können Sie die Excel-Datei des Berichts auch mit dem GET von GetReport mittels type=file abrufen.
 • verbessert Für das Insight-Modul: Unter Planung wurde die Spalte „Mitarbeiternummer“ hinzugefügt.
 • fix Im Bestätigungs-Popup beim Schließen eines Projekts wurden nicht abrechenbare Nummern und Kosten fälschlicherweise angezeigt.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.13.11 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré Pour l'API : le POST de getReport a une nouvelle option appelée includeExcel. Lorsque cette option est 'true', vous pouvez également récupérer le fichier Excel du rapport avec le GET de GetReport au moyen de type=file.
 • amélioré Pour le module Insight : sous Planning, la colonne "Numéro d'employé" a été ajoutée.
 • fix Dans la fenêtre contextuelle de confirmation lors de la fermeture d'un projet, les numéros et les coûts non facturables étaient affichés à tort.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  18-11-2022
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  18-11-2022
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: