Yoobi hotfix 2.12.10 is live

Deze week hebben we onder andere meer mogelijkheden gecreëerd voor de Inzichtmodule en de API.
This week we have created more options for the Insight module and the API, among other things.
Diese Woche haben wir unter anderem weitere Optionen für das Insight-Modul und die API geschaffen.
Cette semaine, nous avons créé plus d'options pour le module Insight et l'API, entre autres.
 
Yoobi hotfix 2.12.10 is live

Yoobi hotfix 2.12.10 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Voor de API is bij de delete-declaratie een optionele parameter toegevoegd: "openPeriodOnly", hiermee mogen alleen registraties worden verwijderd in een openstaande periode.
 • improved Inzicht: Er zijn kolommen toegevoegd voor de som van de geplande uren per trefwoord per medewerker per dag.
 • fix Bij een API put-declaratie met minder aangeleverde specificaties dan al was opgeslagen, kwam er een onterechte foutmelding terug dat de registratie al bestond en niet konden worden bijgewerkt.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.12.10 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved An optional parameter has been added to the delete declaration for the API: "openPeriodOnly", this allows only registrations will be removed in an open period.
 • improved Insight: Columns have been added for the sum of the planned hours per keyword per employee per day.
 • fix An API put declaration with fewer supplied specifications than was already stored returned an incorrect error message that the registration already existed and could not be updated.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.12.10 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Der Löschdeklaration für die API wurde ein optionaler Parameter hinzugefügt: "openPeriodOnly", dieser lässt nur Registrierungen zu werden in einem offenen Zeitraum entfernt.
 • verbessert Insight: Spalten wurden hinzugefügt für die Summe der geplanten Stunden pro Keyword pro Mitarbeiter pro Tag.
 • fix Eine API-Put-Deklaration mit weniger bereitgestellten Spezifikationen als bereits gespeichert, gab eine falsche Fehlermeldung zurück, dass die Registrierung bereits existierte und konnte nicht aktualisiert werden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.12.10 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • verbessert Der Löschdeklaration für die API wurde ein optionaler Parameter hinzugefügt: "openPeriodOnly", dieser lässt nur Registrierungen zu werden in einem offenen Zeitraum entfernt.
 • verbessert Insight: Spalten wurden hinzugefügt für die Summe der geplanten Stunden pro Keyword pro Mitarbeiter pro Tag.
 • fix Eine API-Put-Deklaration mit weniger bereitgestellten Spezifikationen als bereits gespeichert, gab eine falsche Fehlermeldung zurück, dass die Registrierung bereits existierte und konnte nicht aktualisiert werden.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  13-05-2022
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  13-05-2022
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: