Yoobi hotfix 2.1.12 is live

- Verbeterd gebruiksgemak CRM en verschillende bugs opgelost.
- Improved ease of use CRM and various bugs.
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit von CRM und verschiedenen Fehlern.
- Amélioration de la facilité d'utilisation du CRM et de divers bugs.
 
Yoobi hotfix 2.1.12 is live

Yoobi hotfix 2.1.12 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij het aanmaken van een CRM taak voor jezelf, krijg je geen notificatie e-mail meer.
 • fix De tarieven van medewerkers bij tariefperiodes van functiegroepen werden niet altijd goed berekend, wanneer de periode van de medewerker afwijkt van de tariefperiode van de functiegroepen.
 • fix Negatieve verlofmutaties, voortgekomen uit het toewijzen van overwerk, konden niet meer worden gecorrigeerd.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.12 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved When creating a CRM task for yourself, you will no longer receive a notification e-mail.
 • fix The rates of employees for rate periods of job groups were not always calculated correctly if the employee's period deviates from the rate period of the job groups.
 • fix Negative changes in leave resulting from the allocation of overtime could no longer be corrected.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.12 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Wenn Sie eine CRM-Aufgabe für sich selbst erstellen, erhalten Sie keine Benachrichtigungs-E-Mail mehr.
 • fix Die Tarife der Mitarbeiter für Tarifperioden von Berufsgruppen wurden nicht immer korrekt berechnet, wenn die Tarifperiode des Mitarbeiters von der Tarifperiode der Berufsgruppen abweicht.
 • fix Negative Urlaubsveränderungen aufgrund von Überstunden konnten nicht mehr korrigiert werden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.12 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Lorsque vous créez une tâche CRM pour vous-même, vous ne recevrez plus de notification par e-mail.
 • fix Les taux d’employés pour les périodes de tarification des groupes d’emploi n’étaient pas toujours correctement calculés si la période de l’employé était différente de celle des groupes d’emplois.
 • fix Les modifications négatives des congés résultant de la répartition des heures supplémentaires ne peuvent plus être corrigées.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  21-11-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  13-12-2019
 • Tag:
  gesloten,Hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: