Yoobi hotfix 2.0.12 is live

Je kunt nu contactpersonen ontkoppelen bij een order en vanuit het CRM de projectnaam via een template samenstellen
You can now unlink contacts with an order and compile the project name from the CRM via a template
Sie können nun die Verknüpfung von Kontakten mit einem Auftrag aufheben und den Projektnamen aus dem CRM über eine Vorlage zusammenstellen
Vous pouvez maintenant dissocier des contacts avec une commande et compiler le nom du projet à partir du CRM via un modèle.
 
Yoobi hotfix 2.0.12 is live

Yoobi hotfix 2.0.12 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Je kunt nu contactpersonen ontkoppelen van een order 
 • new Automatische actie`s: bij project dupliceren kun je de voorgestelde projectnaam samenstellen met waarden uit het CRM; klantnaam, klantnummer, enz

Als u vragen heeft over de inhoud van deze release kunt u contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.12 is deployed
The following improvements have been made:

 • new You can now unlink contacts from an order
 • new Automatic actions: with project duplication you can compile the proposed project name with values from the CRM; customer name, customer number, etc.

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.12 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Vous pouvez maintenant dissocier les contacts d'une commande
 • new Actions automatiques: avec la duplication de projet, vous pouvez compiler le nom du projet proposé avec les valeurs du CRM; nom du client, numéro de client, etc.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi hotfix 2.0.12 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Sie können jetzt die Verknüpfung von Kontakten zu einer Bestellung aufheben
 • new Automatische Aktionen: Bei der Projektduplizierung können Sie den vorgeschlagenen Projektnamen mit Werten aus dem CRM zusammenstellen. Kundenname, Kundennummer usw.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.


Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  05-07-2019
 • Gemaakt door:
  Vincent Egt
 • Bijgewerkt op:
  13-07-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: