• Yoobi hotfix 2.5.23 is live
  15 april 2021
  Deze week nog meer informatie in je lijst Verkopen. Bovendien onder meer extra inzicht in de historie van Yoobi gebruikers, duidelijkere verlofnotificaties en nog verschillende andere verbeteringen en bugfixes!
  This week even more information in your Sell list. In addition, additional insight into the history of Yoobi users, clearer leave notifications and various other improvements and bug fixes!
  Diese Woche noch mehr Informationen in Ihrer Verkaufsliste. Darüber hinaus zusätzliche Einblicke in die Geschichte der Yoobi-Benutzer, klarere Urlaubsbenachrichtigungen und verschiedene andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen!
  Cette semaine encore plus d'informations dans votre liste de vente. De plus, des informations supplémentaires sur l'histoire des utilisateurs de Yoobi, des notifications de congé plus claires et diverses autres améliorations et corrections de bogues!
   
    open, hotfix
 • Gebruik van Adblocker extensie kan leiden tot verminderde functionaliteit Yoobi | Using Adblocker may lead to decreased functionality Yoobi
  14 april 2021
  NL Sommige gebruikers kunnen, onder bepaalde omstandigheden, ervaren dat Yoobi niet in alle onderdelen goed getoond worden.

  EN Some users may experience, under certain circumstances, that Yoobi is not properly displayed in all components.
    open, storing
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software. Yoobi biedt geen telefonische support. Indien nodig bellen wij.

Naar support ›