• Yoobi hotfix 2.5.30 is live
  10 juni 2021
  Vanaf deze week kun je door extra filters en kolommen te gebruiken, nog beter zoeken en sorteren in relaties en projecten. En: betrek voortaan via de API ook de planning bij de forecast!
  As of this week, by using extra filters and columns, you can search and sort even better in relationships and projects. And: from now on, also include planning in the forecast via the API!
  Ab dieser Woche können Sie mit zusätzlichen Filtern und Spalten noch besser in Beziehungen und Projekten suchen und sortieren. Und: Ab sofort auch Planung über die API in den Forecast einbeziehen!
  À partir de cette semaine, en utilisant des filtres et des colonnes supplémentaires, vous pouvez rechercher et trier encore mieux dans les relations et les projets. Et : désormais, incluez également le planning dans les prévisions via l'API !
   
    open, hotfix
 • Yoobi hotfix 2.5.29 is live
  3 juni 2021
  De schermen met instellingen hebben nu een lijst-detail view waardoor je gelijk de opties en setting ziet als je een instelling aanklikt. Verder verschillende andere verbeteringen, zoals extra functionaliteiten voor de API.
  The settings screens now have a list-detail view so that you immediately see the options and setting when you click on a setting. Furthermore, several other improvements, such as extra functionalities for the API.
  Die Einstellungsbildschirme haben jetzt eine Listen-Detailansicht, sodass Sie sofort die Optionen und Einstellungen sehen, wenn Sie auf eine Einstellung klicken. Darüber hinaus einige weitere Verbesserungen, wie z. B. zusätzliche Funktionalitäten für die API.
  Les écrans de paramètres ont désormais une vue détaillée de la liste afin que vous puissiez voir immédiatement les options et les paramètres lorsque vous cliquez sur un paramètre. En outre, plusieurs autres améliorations, telles que des fonctionnalités supplémentaires pour l'API.
   
    open, hotfix
hulp is onderweg

Ondersteuning voor klanten

Op deze site lees je achtergrondinformatie over Yoobi en bieden we hulpartikelen voor het instellen van onze software. Yoobi biedt geen telefonische support. Indien nodig bellen wij.

Naar support ›